/ Galérie / Súťaž Kresánkov akord 11.-13.4.2022

Súťaž Kresánkov akord 11.-13.4.2022

Po vynútenej pandemickej prestávke sme mohli v dňoch 11.-13. apríla 2022 realizovať už piaty ročník vedomostnej súťaže „Kresánkov akord“ pod organizačným vedením pedagógov HN. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 127 detí zo všetkých pracovísk školy. Žiaci súťažili v piatich kategóriách od 3. ročníka po 3. NS ročník v trojčlenných, prípadne dvojčlenných družstvách. Napriek náročnej organizácii, ale vďaka skvelej spolupráci a zohranosti pedagógov hudobnej náuky – súťaž prebehla plynule, dopadla dobre, splnila svoj cieľ a stretla sa s priaznivým ohlasom u žiakov aj rodičov. Víťazné družstvá, ako aj ostatní súťažiaci boli ocenení podľa počtu získaných bodov zaujímavými vecnými cenami, diplomami a sladkými odmenami. Pre pedagógov bola súťaž predovšetkým obrazom o aktuálnej vedomostnej úrovni žiakov, pod ktorú sa podpísala nepriaznivá pandemická situácia, dlhodobý lockdown ako aj online vyučovanie HN. Deťom to však chuť do súťaženia neubralo. Pre absolventov súťaž bola zároveň neoficiálnom prípravou na absolventské skúšky z HN. Obohatením tohtoročnej súťaže bolo kreatívne využitie súťažnej prestávky, ktorú deti mohli prežiť rôznymi rytmicko-pohybovými hrami v rozsiahlych priestoroch školy pod odborným vedením H. Machajdíkovej. Tento program ocenili všetci žiaci. Výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách: 3.roč. 1.miesto: Karolína Martinková, Ester Halászová, Filip Pristaš 4.roč. 1.miesto: Sabína Nemcová, Marianna Zámečníková, Matej Baláž 1.NS 1.miesto: Sofia Medlenová, Nina Štefániková, Maxim Rücker 2.NS 1.miesto: Eliana Kulišeková, Lujza Filipová, Karolína Fabianová 3.NS I.sk. 1.miesto: Michal Forró, Nina Zajícová, Daniel Ferus 3.NS II.sk. 1.miesto: Andrej Kitta, Juraj Pavol, Martina Strážnická

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava