/ Galérie / Sláčikové kvarteto na natáčaní dokumentu o novembri 1989

Sláčikové kvarteto na natáčaní dokumentu o novembri 1989

Tohtoročnú debatu na tematiku November 89, ktorej súčasťou boli osobnosti ako Martin Sarvaš, Rado Messa, Lukáš Šoltés, Andrej Brník a Ľubomír Pajtinka natáčali študenti SPŠE Halova v ich novom štúdiu. O zhudobnenie známych skladieb sa postarala ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava v podaní sláčikového kvarteta pod odborným vedením Mgr. art. Vlasty Veľasovej a Mgr. Miriam Trgovej v zložení: 1. husle Dávid Hrabčák, 2. husle Hana Pelanová,  viola Soňa Pašková, violončelo Rafaela Trgová.  Večerom sprevádzal skvelý moderátor: Roman Bomboš. Foto: študenti SPŠE Hálova

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava