/ Galérie / Rodinné striebro

Rodinné striebro

Dňa 10. a 11. novembra sa žiačka klavírneho oddelenia Veronika Tekerová z triedy Renáty Štubniakovej zúčastnila klavírnych kurzov s Mgr. art. Xéniou Jarovou ArtD v rámci umeleckého podujatia Rodinné striebro. Lekcie s prednáškou a ukážkou diel  Dezidera Lauka, slovenského  hudobného skladateľa sa konali na VŠMU v Bratislave.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava