/ Galérie / Oslavy 55. výročia založenia ZUŠ Jozefa Kresánka vo Vodárenskom múzeu a záhrade

Oslavy 55. výročia založenia ZUŠ Jozefa Kresánka vo Vodárenskom múzeu a záhrade

55. výročie založenia ZUŠ Jozefa Kresánka sme oslávili v nedeľu 5. mája celodenným happeningom radosti vo Vodárenskom múzeu a záhrade. V hlavnej sále múzea prebiehali koncerty a vystúpenia, najskôr sa dopoludnia predstavili DFS Čečinka a FS Čečina v programe Folklórna radosť. Po folklórnych číslach nasledovala Hudobná slávnosť, kde sa predstavili žiaci hudobného odboru vystúpením školských súborov Akordika, Luskáčik, Gitarika, Sláčikový súbor a komorné zoskupenia. Hneď popoludní nasledovalo vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru Literárna mladosť, po nich sa predstavili žiaci tanečného odboru predstavením Tanečná ľahkosť. V podvečer nasledovali dve predstavenia Gala 55, kde účinkoval Sláčikový orchester Junior, Detský spevácky zbor Margarétka a Kresánik, Ľudová hudba DFS Čečinky, Kapely Fusion Division a Tiny Tunes. 

Vo Vodárenskej záhrade zároveň prebiehali ďalšie podujatia - Živé Lano žiakov LDO, Výtvarný pavilón, kde si deti mohli vytvárať vlastné dielka, Divadelná záhrada žiakov LDO, Tanečný workshop pre deti, Majáles s Čečinkou, Kapelománia - koncert populárnej hudby a učitelia hudobnej náuky pripravili pre deti Boomwhackers workshop.

Každý z prítomných návštevníkov, a bolo ich niekoľko stoviek, si z Happeningu radosti odnášal krásne a neopakovateľné zážitky a dojmy, pretože účinkujúci žiaci predviedli skutočne vynikajúce výkony, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni umelci.  Žiakom a ich pedagógom zablahoželali aj vzácni hostia, primátor Hlavného mesta Bratislavy Matúš Valo, zástupcovia Ministerstva školstva, starostovia mestských častí Karlova Ves, Záhorská Bystrica a Lamač, riaditelia bratislavských ZUŠ a ďalší milí hostia, medzi ktorými boli aj bývalí pedagogickí zamestnanci a tiež absolventi, o ktorých píšeme na našich stránkach ako o 55 osobnostiach. 

Foto: SPŠE Hálova 16, @spsehalova, @studio.16

Behind the Scenes  

Galaprogram vo vodárenskom múzeu
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava