/ Galérie / Oslavujeme 55. výročie založenia našej školy

Oslavujeme 55. výročie založenia našej školy

V tomto školskom roku naša škola oslávi 55. výročie svojho založenia.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava