/ Galérie / Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

V dňoch 28.2.- 1.3. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednes poézie a prózy 4. a 5 kategórie Hviezdoslavovho Kubína. Z 58 súťažiacich bolo 14 našich žiakov. Gratulujeme ku krásnym prednesom a víťazom držíme palce v krajskom kole. 

4. kat. próza:   Martin Bartaloš - 1. miesto, pedagóg: Matej Hlatký

                        Martin Černák - 1. miesto, pedagóg: Lucia Janovová

                        Juraj Filipko - 1. miesto, pedagóg: Matej Hlatký

                        Alexandra Rybaničová - 2. miesto s návrhom na postup, pedagóg: Matej Hlatký

                        Nicole Pavla Herna - 2. miesto s návrhom na postup, pedagóg: Miriam Kalinková 

                        Sofia Fratričová - 2. miesto, pedagóg: Miriam Kalinková

                        Patrik Požgay - 2. miesto, pedagóg: Miriam Kalinková

                        Kristián Ondriska - 3. miesto, pedagóg: Matej Čertík

4. kat. poézia: Rafaela Podhájecká - 1. miesto, pedagóg: Miriam Kalinková

                        Dominika Krokovičová - 1. miesto, pedagóg: Juliana Svítková

                        Tereza Horáková - 2. miesto s návrhom na postup, pedagóg: Lucia JanovováZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava