/ Galérie / Novoročný koncert

Novoročný koncert

Dňa 19. januára sa konal v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici Novoročný koncert žiakov hudobného odboru žiakov z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava