/ Galérie / Naši žiaci účinkovali na oceňovaní Žiak roka 2024 v Karlovej Vsi

Naši žiaci účinkovali na oceňovaní Žiak roka 2024 v Karlovej Vsi

Dňa 19.6.2024 naši žiaci Veronika Šmotláková a Matej Anda spolu s pani učiteľkou Jarmilou Jurášovou Steigerovou vystúpili na mimoriadnom oceňovaní žiakov z Karlovej vsi Žiak roka 2024 za účasti p. starostky Daniely Čahojovej na Miestnom úrade v Karlovej Vsi.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava