/ Galérie / Naši žiaci sa zúčastnili Husľovej dielne v Žiline

Naši žiaci sa zúčastnili Husľovej dielne v Žiline

Žiaci Anabela Švolíková, Sofia Medlénová a Lukáš Milko z husľovej triedy Gabriely Šimurdovej v klavírnej spolupráci s Viliamom Gräffingerom reprezentovali našu školu v dňoch 8.-9. februá na 29. ročníku Husľovej dielne v Žiline. Husľovú dielňu organizuje ZUŠ Ladislava Árvaya, lektorom a garantom bol Dalibor Karvay, husľový virtuóz a koncertný majster Viedenských symfonikov.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava