/ Galérie / Naši hudobníci a tanečníci vystupovali pre jubilantov.

Naši hudobníci a tanečníci vystupovali pre jubilantov.

V nedeľu 19. novembra účinkovali žiaci hudobného a tanečného odboru školy z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici v programe pre jubilantov v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Program pripravili pani Lea Remišová, Veronika Mihálková, Leoš Farkaš, Katarína Schowanetz a Miriam Dordová.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava