/ Galérie / Medzinárodný festival poľskej hudby

Medzinárodný festival poľskej hudby

V maďarskom meste   Györ sa v sobotu 11. novembra konal Medzinárodný festival poľskej hudby, na ktorom nás reprezentovali Ema Mikuličová z triedy Oleksiho Savka a Mikuláš Janovský z triedy Ivony Trgovej. Ďakujeme za medzinárodnú reprezentáciu žiakom aj ich pedagógom.


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava