/ Galérie / Kresánkov akord 2020 11.-12.2.2020

Kresánkov akord 2020 11.-12.2.2020

Už po štvrtýkrát týždeň pred jarnými prázdninami v dňoch 10.-12.2. 2020 sa na našej škole uskutočnila vedomostná súťaž „Kresánkov akord“ v réžii učiteliek HN. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 115 detí zo všetkých pracovísk školy, ktoré si zmerali sily v šiestich kategóriách, v trojčlenných, výnimočne aj dvojčlenných družstvách. Napriek náročnej organizácii, ale vďaka skvelej spolupráci a zohranosti pedagógov hudobnej náuky – súťaž prebehla plynule, dopadla výborne, splnila svoj cieľ a stretla sa s priaznivým ohlasom u žiakov aj rodičov. Víťazné družstvá, ako aj ostatní súťažiaci boli ocenení podľa počtu získaných bodov zaujímavými vecnými cenami, diplomami a pohostené občerstvením. Pedagógom aj tohtoročná súťaž priniesla nielen dobrý pocit a vzájomné obohatenie, ale predovšetkým prehľad o vedomostnej úrovni žiakov v jednotlivých ročníkoch, ako aj o celkovej úrovni v predmete HN. 

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava