/ Galérie / Kresánkov akord

Kresánkov akord

  KRESÁNKOV AKORD 2023 - 6. ročník

   Stalo sa tradíciou na ZUŠ Jozefa Kresánka, že   týždeň pred jarnými prázdninami,  tento rok v dňoch 13.-16. februára 2023 sa už po šiestykrát uskutočnila vedomostná súťaž v predmete hudobná náuka pod názvom Kresánkov akord, ktorú pripravili a zorganizovali učiteľky HN.    Súťaže sa zúčastnilo  136 detí zo všetkých elokovaných  pracovísk našej školy, ktoré si zmerali sily v šiestich kategóriách. Deti súťažili prevažne v trojčlenných  družstvách, výnimočne dvoj a štvorčlenné.  

   Najväčšiu súťaživosť  prejavili už tradične  deti primárneho vzdelania.  Žiaci NS stupňa sa súťaže zúčastňujú väčšinou opakovane v tých istých zloženiach. Pre absolventov  bola účasť na súťaži povinná  a zároveň   bola pre nich neformálnou prípravou na absolventské skúšky, pre pedagógov previerkou aktuálnych vedomostí.

    Napriek náročnej organizácii, ale vďaka skvelej spolupráci a zohranosti pedagógov hudobnej náuky, ako aj vďaka rodičom – súťaž  dobre dopadla, splnila svoj cieľ a  stretla sa s priaznivým ohlasom u žiakov aj rodičov. Víťazné družstvá, ako aj ostatní súťažiaci boli ocenení podľa počtu získaných bodov vecnými cenami, diplomami a odznakmi. Neodmysliteľnou súčasťou sú sladké odmeny.  Pedagógovia získali nielen prehľad o vedomostnej úrovni detí v jednotlivých ročníkoch HN, ale zároveň získali inšpiráciu a  podnety do ďalšej práce.

Výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách:

2. ročník

1. Klára Polakovičová, Valentín Magdolen, Veronika Iskrová           Pedagóg: H. Machajdíková

2. Laura Potočová, Rudof Tichý, Roman Klimets                              Pedagóg: E. Grežďová

3. Paulína Trnovcová, Genessa Novomeská, Linka Ryznerová       Pedagóg: R. Grigláková

3. ročník

1. Stela Imrichová, Elena Tschegg, Barbora Berdisová                    Pedagóg:  E. Grežďová + H. Machajdíková

2. Lukáš Milko, Lujza Žáčiková, Teo Matis, Daniel Dluhoš                Pedagóg:  Z. Lörincová

3. Michal Harvanka, Lucia Tomašovičová, Melánia Babicová           Pedagóg: Z. Lörincová

4.ročník

1. Jozef Luptáčik, Nina Bendíková, Karolína Martinková                   Pedagóg: Z. Lörincová

2. Ján Szabo, Matej Fejfár, Samuel Fejfár                                         Pedagóg: R. Grigláková

3. Damián Markuš, Simona Ščepánková, Mína Šajbanová               Pedagóg: E. Grežďová

1. NS ročník

1. Ján Ducho, Lucia Purdová, Nina Paul                                            Pedagóg:  E. Grežďová

2. Adela Hricová, Matej Baláž                                                            Pedagóg: R. Grigláková 

3. Natália Lietavová, Barbora Kállayová, Adela Urbanová                 Pedagóg: Z. Lörincová

2. NS ročník

1. Klára Čierniková, Zuzana Maruščáková, Katarína Drábeková      Pedagóg: Z. Lörincová

2. Sofia Medlenová, Aneta Alaksová, Nina Štefániková                    Pedagóg: E. Grežďová

3. Marek Ocilka, Viola Zámečníková, Paulína Schowanetz              Pedagóg: H. Machajdíková + R. Grigláková

3. NS ročník

1. Lujza Filipová, Eliana Kulíšeková, Michal Kopčák                        Pedagóg: R. Grigláková     1. Jonáš Pavelka, Michal Vargic, Jakub Kopecký   Pedagóg: M. Trgová             

 2. Jakub Kotas, Karolína Kollárová, Jana Oswaldová,                     Pedagóg: Z Lörincová  

2.  Erik Martinský, Adam Uličný                                                         Pedagóg: Z. Lörincová 

3.  Nela Kothajová, Soňa Pašková, Tereza Petrlová                          Pedagóg: Z. Lörincová   

  1. 3.  Natália Škripeňová, Veronika Prokopová, Jana Pecníková,     Pedagóg: E. Grežďová                                                                               

 

 

 


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava