/ Galérie / Klavírny maratón na Cirkevnom konzervatóriu

Klavírny maratón na Cirkevnom konzervatóriu

V dňoch 7.- 9. marca 2023 sa v rámci projektu Sudents Meet Professionals 2023 konal na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave "Klavírny maratón" na ktorom sa zúčastnili a našu školu reprezentovali Leonard Teo Matis, Amélia Balenčinová, Soňa Pašková a Kristián Novák so svojimi pedagógmi Zuzanou Patkoló, Ivonou Trgovou a Silviou Paškovou. Leonard Teo  Matis a Amélia Balenčínová – 4 ručná hra - získali Cenu za interpretáciu. 

Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu  našej školy a jej klavírneho oddelenia.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava