/ Galérie / Kapela Fusion Division na hodoch v Záhorskej Bystrici

Kapela Fusion Division na hodoch v Záhorskej Bystrici

V nedeľu 30. júna sa predstavila kapela Fusion Division pod vedením Branislava Belorida na podujatí Bystrické malé hody, ktoré sa konali na Námestí rodiny v Záhorskej Bystrici.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava