/ Galérie / Jozef Pleška sa umiestnil v striebornom pásme

Jozef Pleška sa umiestnil v striebornom pásme

Na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka 2023 sa v kategórií Sólisti speváci a spevácke duá umiestnil Jozef Pleška z triedy Viery Kordošovej v striebornom pásme. Gratulujeme!

 


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava