/ Galérie / FS Čečina a DFS Čečinka vystupovali v OC Nivy

FS Čečina a DFS Čečinka vystupovali v OC Nivy

Spevácka skupina DFS Čečinky a FS Čečina vystupovali v sobotu 25. novembra v OC Nivy na podujatí Tradičné slovenské Vianoce, ktoré organizuje časopis Slovenka a Slovenský deň kroja. Okrem Čečinky a Čečiny sa predstavilo ďalších 6 súborov z celého Slovenska, ktoré si pripomenuli Vianočné zvyky a tradície. 

Súčasťou popoludňajšieho programu boli aj tvorivé dielne, tkanie kobercov, zdobenie perníkov či škola tanca.  Prezentovali sa tradície z jednotlivých regiónov, pri zdobení vianočného stromčeka, či predstavení typických vianočných koláčov.


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava