/ Galérie / Festival PAN v Liptovskom Mikuláši

Festival PAN v Liptovskom Mikuláši

PANtastický Festival PAN v Liptovskom Mikuláši oslavoval žiarivých 30 rokov na čele s jeho otcom, skvelým človekom a mímom  Miro Kasprzyk a naše LANO  pri tom nechýbalo! Oslavy umenia bez slov sa nezaobišli bez nádejných divadelníkov zo 4P a 3./II. ročníkov Mateja Čertíka a 1NS žiakov Juliany Svítkovej (Denci). Naši žiaci sa zúčastnili nielen jedinečných tvorivých dielní pod vedením profesionálnych lektorov z celej Európy, súťaže v improvizovaní (o Pohár primátora mesta), no mali možnosť zhliadnuť tie najrôznejšie kvalitné produkcie súčasného umenia pohybu a pantomímy na čele so svetoznámym austrálskym komickým duom The Umbilical Brothers, ktoré Liptovský Mikuláš navštívili v rámci svetového turné! 

Žiaci Mateja Čertíka reprezentovali našu Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka aj v narodeninovej nesúťažnej prehliadke v kategórii dvojice a trojice. Odchádzali sme domov nasýtení zážitkami, predstaveniami, podnetnými rozhovormi (aj PAntastickými chlebíkmi s masťou) ale najmä s novou chuťou tvoriť a prehovárať svetu a o svete jedinečným jazykom bez slov! 

Juliana Svítková
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava