/ Galérie / DS Lano sa na súťaži Zlatá priadka umiestnil v zlatom pásme

DS Lano sa na súťaži Zlatá priadka umiestnil v zlatom pásme

Divadelný súbor Lano pod vedením Mateja Čertíka sa na 51. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Zlatá priadka v Šali v dňoch 5.-8. júna 2024 umiestnil s inscenáciou AKO NA ...NÁSŤ v zlatom pásme. Zároveň získal aj cenu za kolektívnu výpoveď a vecnú cenu CVČ Šaľa. Gratulujeme!

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava