/ Galérie / Cimbalový Prešporok 2024

Cimbalový Prešporok 2024

Celoslovenská cimbalová súťažná prehliadka sa bude konať v dňoch 22.-24. novembra 2024 na ZUŠ Sekulská 3.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava