/ Galérie / Cimbalový Prešporok 2023

Cimbalový Prešporok 2023

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ Cimbalový Prešporok 2023, ktorú organizuje naša ZUŠ, sa konal v dňoch 10. až 13. novembra 2023. Cimbalový Prešporok otvoril úvodný koncert Koncertný prológ v galérii Nedbalka v piatok 10. novembra. Na koncerte sa predstavili Ján Kružliak mladší - husle a Ľubomír Gašpar - cimbal. Dvojica hudobníkov čerpá z klasických diel inšpirovaných ľudovou a etnickou hudbou, ktoré prostredníctvom improvizácie rozvíjajú do vlastného hudobného jazyka.

V sobotu ráno začala samotná súťaž, v koncertnej sále školy na Sekulskej ulici. Súťažilo sa v siedmich kategóriách, predsedom poroty bol Mgr. art. Martin Budinský ArtD., pedagóg Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici  a Hudobnej fakulty Akadémie umení  v Banskej Bystrici, koncertný cimbalista, členmi poroty boli Mgr. art. Ľubomír Gašpar, pedagóg na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch a profesionálny hudobník a Mgr. Miriam Trgová, riaditeľka ZUŠ Jozefa Kresánka. Večer sa ešte konal workshop s pánom Martinom Budinským.

Vyhodnotenie súťaže sa konalo v nedeľu dopoludnia v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU, a následne sme si mohli vypočuť Galakoncert víťazov Cimbalového Prešporka 2023.

Buletin CP2023.docx

CP 2023 porota hodnotenie.xlsx

Koncert víťazov na youtube


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava