/ Galérie / Cimbalový Prešporok 2022

Cimbalový Prešporok 2022

Súťažná prehliadka žiakov ZUŠ v hre na Cimbale, organizuje ZUŠ Jozefa Kresánka 17.-19.10.2022 v Bratislave.

Vyhlasovateľ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Organizátor - ZUŠ Jozefa Kresánka v spolupráci so Slovenskou cimbalovou asociáciu.

46 súťažiacich žiakov vo veku od  6 do 19 rokov z 18 škôl: ZUŠ Bernolákova Košice, ZUŠ Moldava nad Bodvou, ZUŠ Valaliky, ZUŠ Lipany, ZUŠ Očová, ZUŠ Hriňová, ZUŠ Vrútky, ZUŠ Nemšová, ZUŠ Brezno, SZUŠ H. Madariovej Nitra, ZUŠ K. Pádivého  Trenčín, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica , ZUŠ Vrbenského Bratislava, ZUŠ Sklenárova Bratislava, ZUŠ Revúca, Skalica a Spišská nová ves, ZUŠ Jozefa Kresánka  Bratislava.

Porota: Mgr. art. Martin Budinský ArtD.,  Mgr. Mikhaylo Zakhariza ArtD.,  Mgr. Miriam Trgová 

Cimbalová súťaž Cimbalový Prešporok 2022 bolo trojdňové podujatie. 

V predvečer súťažného dňa sa konal koncert žiakov Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici pod názvom „Cimbalové iskrenie“. Na koncerte sa predstavili cimbalisti z tried Martina Budinského a  Jána Šufliarskeho so sprievodom svojich spolužiakov zo sláčikového oddelenia. Odohrali štylizované folklórne úpravy  Štefana Molotu, Rinalda Oláha, Júliusa Móžiho... 18. novembra sa súťažilo v koncertnej sále na Sekulskej ulici. Dňa 19. novembra bolo vyhodnotenie súťaže a Galakoncert v Moyzesovej sieni.  

Bulletin Cimbalového Prešporka 2022.pdf

Trailer z Cimbalového Prešporka 2022

Sumár CP2022.pdf

Cimbalové iskrenie - koncert žiakov Konzervatória J.L. Bellu

Videozáznam I. kategórie Cimbalového Prešporka 2022

Videozáznam Cimbalový Prešporok 2022, II. kategória

Videozáznam Cimbalový Prešporok 2022, III. kategória

Videozáznam Cimbalový Prešporok 2020 IV. kategória

Videozáznam Cimbalový Prešporok 2020 V. kategória

Videozáznam Cimbalový Prešporok 2022, VI. kategória

Cimbalový Prešporok 2022 - vyhlásenie výsledkov súťaže

Galaprohram v Moyzesovej sieni

Program Galakoncertu v Moyzesovej sieni.pdf

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava