/ Galérie / Čečinka na 2. ročníku Festivalu mladých folklórnych nádejí

Čečinka na 2. ročníku Festivalu mladých folklórnych nádejí

DFS Čečinka, Ľudová hudba, veľká tanečná skupina a speváckej skupina reprezentovala školu na 2. ročníku Festivalu mladých folklórnych nádejí v Amfiteátri v Knižkovej doline v Rači 23.6.2024.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava