/ Galérie / 55 radostí - koncert Našim mamičkám v Kultúrnom centre Lamač

55 radostí - koncert Našim mamičkám v Kultúrnom centre Lamač

Koncert žiakov z elokovaného pracoviska v Lamači ku Dňu matiek - Našim mamičkám, sa konal dňa 22. mája v Kultúrnom centre Lamač. Na koncerte sa predstavili klaviristi, flautisti, violončelisti, huslisti, gitaristi a tiež spevácky zbor klaviristov pod vedením Juliany Knoppovej. Účinkujúci žiaci potešili nielen svoje mamičky, ale aj všetkých prítomných divákov, za čo boli odmenení zaslúženým potleskom.

Program koncertu 22.5. Lamač.pdf

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava