/ Galérie / 55 radostí - Koncert komornej hry "Spolu nám to ide lepšie"

55 radostí - Koncert komornej hry "Spolu nám to ide lepšie"

V rámci osláv 55. výročia založenia školy sa dňa 29. januára v Koncertnej sále školy na Sekulskej ulici konal koncert komornej hry žiakov hudobného odboru školy s názvom "Spolu nám to ide lepšie". Na koncerte účinkovali rôzne komorné zoskupenia a prestavili sa rôzne hudobné nástroje ako gitara, cimbal, klavír, husle, dychové nástroje, spev... 

KONCERT KOMORNEJ HUDBY - program.docx

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava