/ Galérie / 55 radostí - koncert Hurá na prázdniny 2 v Záhorskej Bystrici spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru

55 radostí - koncert Hurá na prázdniny 2 v Záhorskej Bystrici spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru

Záverečný koncert žiakov hudobného odboru z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici "Hurá na prázdniny II" sa konal dňa 13.6.2024 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Zároveň sa konala aj výstava prác žiakov výtvarného odboru zo Záhorskej Bystrice.

Foto: p. Novomeská

Hurá na prázdniny II.docx


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava