/ Galérie / 55 radostí - koncert Hurá na prázdniny 1

55 radostí - koncert Hurá na prázdniny 1

1. záverečný koncert žiakov hudobného odboru sa konal dňa 11. júna o 18.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Na koncerte sa okrem sólistov predstavil súbor Malá Gitarika pod vedením Romana Ďurku, zazneli aj dva absolventské výkony. Účinkujúci hrali s radosťou a bravúrne, ako sa na posledný koncert patrí. Svojim umením si vyslúžili dlhotrvajúce potlesky nadšeného publika a už sa môžu tešiť na blížiace sa prázdniny.

Hurá na prázdniny I.pdf

Záznam koncertu na youtube
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava