/ Galérie / 55 radostí - Klavírny maratón

55 radostí - Klavírny maratón

V rámci osláv 55. výročia založenia školy sa v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici dňa 19. februára konal koncert Klavírny maratón, bol to už XII. ročník, na ktorom účinkovali žiaci klavírneho oddelenia hudobného odboru z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici.

Foto: Simona a Vanessa Novomeská.


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava