/ Galérie / 55 radostí - III. absolventský koncert žiakov Hudobného odboru

55 radostí - III. absolventský koncert žiakov Hudobného odboru

III. Absolventský koncert žiakov Hudobného odboru sa konal dňa 6. júna 2024 v koncertnej sále školy na Sekulskej ulici. Na koncerte účinkovalo 15 absolventov prvého a druhého stupňa - klaviristov, dychárov a gitaristov. Naši absolventi sa rozlúčili so štúdiom na našej škole vydarením vystúpením a vyslúžili si búrlivý potlesk nadšeného publika. Po príhovoroch pani zástupkyne Ivety Majláthovej a člena výboru Združenia rodičov pána Michala Nôtu si účinkujúci prevzali darček ako spomienku na dnešný slávnostný večer.

III. absolventský koncert.docx

Záznam na youtube


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava