/ Elokované pracoviská / EP Zlatohorská 18

EP Zlatohorská 18

Vedenie

+421 2 64365327
zus@zuskresanka.sk

Návštevná doba

Pondelok:14:00 - 17:00Utorok:14:00 - 17:00Streda:14:00 - 17:00Štvrtok:14:00 - 17:00Piatok:14:00 - 17:00

Adresa

Zlatohorská 18
841 03 Bratislava - Lamač

Zoznam zamestnancov na pracovisku

Lívia Habánová

Klavír

habanova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Laura Durňáková

Klavír, Korepetície

durnakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Juliana Knoppová

Spev

knoppova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Darina Korytárová

Zobcová a priečna flauta, vedúca EP

korytarova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Hana Machajdíková

Hudobná náuka, Violončelo

machajdikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Veronika Polomská DiS. art.

Gitara

polomska@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Oleksi Savko

Gitara

savko@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Barbora Botošová

Husle

botosova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Luka Vujovič

Gitara

vujovic@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Hrubovčáková

Husle

hrubovcakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

MgA Svatoslav Juřík

Keyboard

jurik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava