/ Rozvrhy hodín

Rozvrhy hodín

Pravidelný týždenný rytmus vyučovania a domácej prípravy je základom rozvoja akéhokoľvek talentu.  

Rozvrh hodín – Hudobná náuka

HN Karloveská 3.pdf

HN Lamač, Zlatohorská 18.pdf

HN Majerníkova.pdf

HN Záhorská Bystrica.pdf

Rozvrh hodín – Súbory školy

RH súborov 2022-2023.pdfZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava