/ Naše úspechy

Naše úspechy

Potlesk, úsmevy, radosť, to je začiatok zbierky tvojich umeleckých úspechov. Krásne malé i veľké pocity šťastia a hrdosti zbierame ako štvorlístky. Každý jeden štvorlístok s hrdosťou odkladáme do kroniky našej školy.

Reset
Názov súťažeOcenenie/umiestnenieMeno žiakaKategóriaNástrojPedagógDátum
Krajské kolo celoštátnej súťaže Vidiečanova Habovka v Modrezlaté pásmoJozef PleškaSólo spevspevViera Kordošová7.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
zlaté pásmo
Laura Potočová
2. kategóriagitaraMarian Pračko
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
zlaté pásmo
Valentín Magdolen
2. kategória
gitara
Olexii Savko
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmoLinda Ryznerová
2. kategória
gitara
Veronika Polomská
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmo
Simon Hudák
3. kategóriagitara
Veronika Polomská
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmo
Matea Maletz
4. kategória
gitara
Erik Žigmund
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmo
Richard Stanislav Rolín
4. kategória
gitara
Ádám  Pásztor
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmo
Ema Mikuličová
5. kategóriagitara
Olexii Savko
24.10.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánkastrieborné pásmo
Andrej Dudík
1. kategóriacimbalJarmila Mušitzová11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
strieborné pásmo
Maximilián Hlavinka
1. kategória cimbal
Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
zlaté pásmo
Richard Bindas
2 . kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
strieborné pásmo
Nina Kozárová
2. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
strieborné pásmo
Branislav Rosa
3. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
zlaté pásmo
Samuel Kotian
5. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
zlaté pásmo
Jozef Veselka
5. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
strieborné pásmo
Romana Huláková
7. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Celoštátne kolo Vidiečanova Habovka 2023, Habovkastrieborné pásmo
Jozef Pleška
Sólo spev
spevViera Kordošová
17.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miestoLukáš Milko
1. kategóriahusleGabriela Šimurdová26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miestoHana Tschegg
1. kategória
husle
Vlasta Veľasová26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miestoJán Szabo
2. kategóriahusle
Leoš Farkaš26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miesto
Šimon Ostrolúcky
2. kategória
husle
Vlasta Veľasová
26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
3. miesto
Anabela Švolíková
2. kategória
husle
Gabriela Šimurdová
26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miestoJane Shin
2. kategóriahusle
Gabriela Šimurdová
26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
3. miestoSofia Medlenová
3. kategóriahusle
Gabriela Šimurdová
26.11.2023


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava