/ Naše úspechy

Naše úspechy

Potlesk, úsmevy, radosť, to je začiatok zbierky tvojich umeleckých úspechov. Krásne malé i veľké pocity šťastia a hrdosti zbierame ako štvorlístky. Každý jeden štvorlístok s hrdosťou odkladáme do kroniky našej školy.

Reset
Názov súťažeOcenenie/umiestnenieMeno žiakaKategóriaNástrojPedagógDátum
Krajské kolo celoštátnej súťaže Vidiečanova Habovka v Modrezlaté pásmoJozef PleškaSólo spevspevViera Kordošová7.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
zlaté pásmo
Laura Potočová
2. kategóriagitaraMarian Pračko
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
zlaté pásmo
Valentín Magdolen
2. kategória
gitara
Olexii Savko
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmoLinda Ryznerová
2. kategória
gitara
Veronika Polomská
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmo
Simon Hudák
3. kategóriagitara
Veronika Polomská
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmo
Matea Maletz
4. kategória
gitara
Erik Žigmund
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmo
Richard Stanislav Rolín
4. kategória
gitara
Ádám  Pásztor
24.10.2023
Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
strieborné pásmo
Ema Mikuličová
5. kategóriagitara
Olexii Savko
24.10.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánkastrieborné pásmo
Andrej Dudík
1. kategóriacimbalJarmila Mušitzová11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
strieborné pásmo
Maximilián Hlavinka
1. kategória cimbal
Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
zlaté pásmo
Richard Bindas
2 . kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
strieborné pásmo
Nina Kozárová
2. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
strieborné pásmo
Branislav Rosa
3. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
zlaté pásmo
Samuel Kotian
5. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
zlaté pásmo
Jozef Veselka
5. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Cimbalový Prešporok 2023 ZUŠ J. Kresánka
strieborné pásmo
Romana Huláková
7. kategória 
cimbal

Jarmila Mušitzová

11.11.2023
Celoštátne kolo Vidiečanova Habovka 2023, Habovkastrieborné pásmo
Jozef Pleška
Sólo spev
spevViera Kordošová
17.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miestoLukáš Milko
1. kategóriahusleGabriela Šimurdová26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miestoHana Tschegg
1. kategória
husle
Vlasta Veľasová26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miestoJán Szabo
2. kategóriahusle
Leoš Farkaš26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miesto
Šimon Ostrolúcky
2. kategória
husle
Vlasta Veľasová
26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
3. miesto
Anabela Švolíková
2. kategória
husle
Gabriela Šimurdová
26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
2. miestoJane Shin
2. kategóriahusle
Gabriela Šimurdová
26.11.2023
26. ročník súťaže v hre na husle Prešporský Paganini
3. miestoSofia Medlenová
3. kategóriahusle
Gabriela Šimurdová
26.11.2023
Dni Miloša Ruppeldta súťaž v hre na klavír3. miestoLeonard Teo Matis2. kategóriaklavírZuzana Patkoló5.12.2023
Dni Miloša Ruppeldta súťaž v hre na klavír
čestné uznanieElena Tschegg2. kategóriaklavírMiriam Gašparíková5.12.2023
Dni Miloša Ruppeldta súťaž v klasickom speve
čestné uznanie
Emma Bíla2. kategóriasólový klasický spevEmília Poláková5.12.2023
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo1. miestoSaša Rybaničová4. kategóriaprednes poézieMiriam Kalinková
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
1. miestoRafaela Podhájecká
4. kategória
prednes prózyVeronika Trokšiarová a
Zuzana Strnátová
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
3. miestoHana Komorníková
4. kategória
prednes prózy
Matej Čertík
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
3. miesto
Patrik Požgay  
4. kategória
prednes poézie
Juliana Denci
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
2. miestoMichal Štulrajter
4. kategória
prednes prózy
Zuzana Strnátová
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
1. miesto
Martin Bartalos
4. kategória
prednes prózy
Matej Feldbauer28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
1. miesto
Matúš Kušík
4. kategória
prednes poézie
Lucia Janovová28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
2. miestoKristián Ondriska
4. kategória
prednes poézie
Matej Čertík
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
3. miestoHana Zongorová
4. kategória
prednes poézie
Jana Mikitková28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
1. miestoKristína Bendzáková  
4. kategória
prednes prózy
Zuzana Strnátová
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
2. miestoNicole Pavla Herna
4. kategória
prednes prózy
Miriam Kalinková
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
3. miestoElly Fischerová
4. kategória
prednes prózy
Miriam Kalinková
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
2. miestoSofia Fratričová
4. kategória
prednes poézie
Miriam Kalinková
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
3. miesto
Karolína Floriánová
4. kategória
prednes poézie
Miriam Kalinková
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
1. miesto
Fedor Štít
4. kategória
prednes prózy
Matej Čertík
28.-29.2.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
1. miesto a postup do krajského kola
Anna Šimkovičová
4. kategória
prednes prózy
Jana Mikitková
15.3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo
1. miesto a postup do krajského kola
Tomáš Hudcovský
4. kategória
prednes prózy
Jana Mikitková
15.3.2024
Spevácka súťaž Stančekova Prievidza 2024 strieborné pásmo
Michaela Zúbriková
kategória BspevVeronika Mihálková15.3.2024
XX. ročník Akordeónového festivalu v Kysuckom Novom Meste
zlaté pásmoJán Sabó
2. kategóriaakordeónMarina Lazić
14.3.2024
XX. ročník Akordeónového festivalu v Kysuckom Novom Meste
strieborné pásmo

Viliam Zeher
2. kategória
akordeón
Ivan Lendel14.3.2024
XX. ročník Akordeónového festivalu v Kysuckom Novom Meste
strieborné pásmo

Miroslav Reľovský
3. kategória

akordeón
Marina Lazić
14.3.2024
Krajská súťaž detských divadiel Malá Tália Senec
1. miesto s postupom na Celoslovenskú prehliadku Zlatá priadka
DS LANO
predstavenie „Ako na ...násť“
Matej Čertík20.-22.3.2024
1. ročník celoslovenskej violončelovej súťaže Gustáva Večerného ZUŠ Hlohovec
zlaté pásmoSebastián Sopko
2. kategória
violončeloEliška Kosorínová
21.-22.4.2024
1. ročník celoslovenskej violončelovej súťaže Gustáva Večerného ZUŠ Hlohovec
bronzové pásmo Ján Poruban
3. kategória
violončelo
Miriam Trgová21.-22.4.2024
1. ročník celoslovenskej violončelovej súťaže Gustáva Večerného ZUŠ Hlohovec
strieborné pásmo Tobias Dzuriak
4. kategória
violončelo
Eliška Kosorínová

21.-22.4.2024
1. ročník celoslovenskej violončelovej súťaže Gustáva Večerného ZUŠ Hlohovec
strieborné pásmo
Tobias Dzuriak
4. kategória
violončelo
Eliška Kosorínová

21.-22.4.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 3
1. miesto a postup do krajského kola
Matúš Slanina
II. kategória
prednes prózy
Miriam Kalinková20.3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 1
2. miestoDorota Šútovcová
III. kategóriaprednes prózy
Jana Mikitková22.3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
1. miesto - priamy postup Krištof Šurda
I. kategóriaprednes poézieJana Mikitková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
2. miesto - s návrhom na postup  Lukáš Mihala
I. kategória
prednes poézie
Matej Čertík25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
3. miestoZaira Okálová
I. kategória
prednes poézie
Jana Mikitková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
1. miesto - priamy postup  
Ondrej Kralovič
I. kategória
prednes prózy
Jana Mikitková
25. - 27. 3.202470. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
2. miesto - s návrhom na postup
Lenka Vargončíková
I. kategória
prednes prózy
Miriam Kalinková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
1. miesto - priamy postup
Adela Hajašová
II. kategória
prednes poézie
Jana Mikitková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
čestné uznanie
 Patrícia Domoková
II. kategória
prednes poézie
Lucia Janovová25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
čestné uznanie
Stela Pajtášová
II. kategória
prednes poézie
Miriam Kalinková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
1. miesto - priamy postup  
Milania Harkava
II. kategória
prednes prózy
Jana Mikitková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
2. miesto - s návrhom na postup
Martina Važanová
II. kategória
prednes prózy
Miriam Kalinková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
2. miesto
Lea Matejová
III. kategória
prednes poézie
Matej Čertík25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 43. miesto
Nina Jenčová
III. kategória
prednes poézie
Juliana Denci25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
3. miesto
Lilly Rose Andrejčák
III. kategória
prednes poézie
Jana Mikitková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
1. miesto - priamy postup  
Matúš Kralovič
III. kategória
prednes prózy
Jana Mikitková
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
2. miesto
Romana Eštóková
III. kategória
prednes prózy
Matej Čertík
25. - 27. 3.2024
70. ročník Hviezdoslavov Kubín okresné kolo BA 4
čestné uznanie
Šarlota Rybanská
III. kategória
prednes prózy
Jana Mikitková
25. - 27. 3.2024
Krajská postupová prehliadka Mládež spieva 2024zlaté pásmo s priamym postupom do celoslovenského kola
DSZ Margarétkadetské a mládežnícke spevácke zbory

Peter Rezník, Renáta Štubniaková, Emília Poláková13.4.2024
XII. ročník súťaže základných umeleckých škôl v hre na akordeóne Hudobná biela Orava

strieborné pásmo

Ján Sabó
II. kategória
akordeónMarína Lazič
18.4.2024
XII. ročník súťaže základných umeleckých škôl v hre na akordeóne Hudobná biela Orava
zlaté pásmoMiroslav Reľovský
IV. kategória
akordeón
Marína Lazič
18.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
zlaté pásmo, Víťaz kategórie
Alexandra Emelyanová
I. kategóriaklavírElena Šimlovičová, Cena najlepší pedagóg víťaza kategórie18.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
bronzové pásmoMarion Albert
I. kategória
klavír
Katarína Schowanetz18.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava

strieborné pásmo

Leonard Teo Matis
III. kategóriaklavír
Zuzana Patkoló18.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava

strieborné pásmo

Veronika Tekerová
V. kategóriaklavír
Renáta Štubniaková18.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
zlaté pásmo, Víťaz kategórie
Lukáš Milko
II. kategória
husleGabriela Šimurdová Cena najlepší pedagóg víťaza kategórie
19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
zlaté pásmo
Hanna Tschegg
II. kategória
husle
Vlasta Veľasová
19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
zlaté pásmo
Natália Hrabčáková
II. kategória
husle
Mária Rybár Fuchsbergerová
19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava

strieborné pásmo

Ema Míznerová
II. kategória
husle
Vlasta Veľasová
19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava

strieborné pásmo

Peter Dzurjanin
II. kategória
husle
Zuzana Lörincová
19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava

strieborné pásmo

Ema Bilá
II. kategória
husle
Mária Rybár Fuchsbergerová
19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
zlaté pásmo, Cena za interpretáciu
Šimon Ostrolúcky
III. kategória
husle
Vlasta Veľasová
19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
zlaté pásmo, Cena mesta Trnava
Ján Szabo
III. kategória
husle
Leoš Farkaš19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava

strieborné pásmo

Jane Shin
III. kategória
husle
Gabriela Šimurdová
19.4.2024
Na 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
strieborné pásmo, Cena garanta poroty
Júlia Rovanová
V. kategória
husle
Zuzana Lörincová
19.4.2024
Krajská súťaž ľudových hudieb Zahrajte mi muzikanti
zlaté pásmoMalá Ľudová hudba DFS Čečinkadetská ľudová hudba
Leoš Farkaš, Jarmila Mušitzová4.5.2024
Krajská prehliadka Divadelné konfrontácie v Stupave
Mimoriadne ocenenie za kolektívny herecký výkon
Divadelný súbor Lano


Zuzana Strnátová
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
1. miestoMatúš Kušík
Poézia IV. kategória
LDOLucia Janovová
24.4.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
2. miesto - návrh na postup
Saša Rybaničová
Poézia IV. kategória
LDOMiriam Kalinková
24.4.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
Čestné uznanie
Sofia Fratričová
Poézia IV. kategória
LDO
Miriam Kalinková
24.4.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
1. miesto
Nicol Pavla Herna
Próza IV. kategória
LDO
Miriam Kalinková
24.4.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
2. miesto  - návrh na postup
Kristína Bendzáková
Próza IV. kategória
LDO
Zuzana Strnátová
24.4.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
2. miesto - návrh na postup
Martin Bartalos
Próza IV. kategória
LDO
Matej Feldbauer24.4.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
3. miesto
Fedor Štít
Próza IV. kategória
LDO
Matej Čertík
24.4.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
2. miesto
DS Lano: Balady
Divadlá poézie
LDO, ročník 2NS
Lucia Janovová
6.,7. a 9.5.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
2. miesto
Ondrej Kralovič
Próza I. kategória
LDO
Jana Mikitková
6.,7. a 9.5.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
3. miestoKrištof Šurda
Poézia I. kategória
LDO
Jana Mikitková
6.,7. a 9.5.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
2. miesto
Elena Slížiková
Próza II. kategória
LDO
Jana Mikitková
6.,7. a 9.5.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
3. miesto
Matúš Slanina
Próza II. kategória
LDO
Miriam Kalinková6.,7. a 9.5.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
3. miesto
Adela Hajašová
Poézia II. kategória
LDO
Jana Mikitková
6.,7. a 9.5.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
2. miesto
Tomáš Hudcovský
Poézia III. kategória
LDO
Jana Mikitková
6.,7. a 9.5.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
3. miesto
Anna Šimkovičová
Poézia III. kategória
LDO
Jana Mikitková
6.,7. a 9.5.2024
Krajské kolo 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
3. miesto
Matúš Kralovič
Próza III. kategória
LDO
Jana Mikitková
6.,7. a 9.5.2024
52. ročník celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke detských a mládežníckych zborov Mládež spieva v Prievidzi
zlaté pásmo
a ocenenie za interpretáciu skladby slovenského autora
Detský spevácky zbor Margarétka
detské spevácke zbory
HOPeter Rezník, Emília Poláková10.5.2024
Tanečná súťaž Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch
2. miesto
 choreografia "SHARKS"
scénický tanec -  Deti 2 - malé choreografie
tanecpedagóg: Etela Nôtová, choreografia: Soňa Zajícová
10.5.2024
Tanečná súťaž Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch
3. miesto
choreografia "TRAIN WRECK",
scénický tanec - junior - duo
tanecHana Kopecká10.5.2024
10.5.2024Tanečná súťaž Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch
3. miesto
"LOVE YOURSELF"
scénický tanec - mládež - formácie
tanecSoňa Zajícová
10.5.2024
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava