/ Rozpis prázdnin

Rozpis prázdnin

Niet čo dodať. Rozpis prázdnin každého poteší. 

Termíny prázdnin

v školskom roku 2022 / 2023

Jesenné prázdniny         28. - 31. október 2022

začiatok vyučovania       2. november 2022 (streda)

Vianočné prázdniny       23. december 2022 – 7. január 2023

začiatok vyučovania       9. január 2023 (pondelok)

Jarné prázdniny             20. - 24. február 2023   

začiatok vyučovania       27. február 2023 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny    6.- 11. apríl 2023

 začiatok vyučovania      12. apríl 2023 (streda)

Letné prázdniny              1. júl – 31.august 2023 

začiatok vyučovania po prázdninách   4. september 2023 (pondelok)


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava