/ Galérie / "Vinšujeme Vám..."

"Vinšujeme Vám..."

2 predstavenia Novoročného koncertu DFS Čečinka FS Čečina v DK Dúbravka sa konal dňa 21. januára 2023 namiesto pôvodného decembrového termínu. Predstavila sa malá, stredná a veľká tanečná skupina, spevácka skupina, malá a veľká ľudová hudba Čečinky a tiež folklórny súbor Čečina. Mali sme možnosť vidieť a počuť pestrú zmes piesní a tancov od Záhoria až po východné Slovensko. Po vystúpení mali niektorí účinkujúci aj pedagógovia v očiach slzičky, nakoľko sa týmto predstavením lúčila najstaršia generácia Čečinkárov....

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava