/ Galérie / Roztancovaný svet I, 18.3.2023

Roztancovaný svet I, 18.3.2023

Vystúpenie tanečného odboru školy s názvom "Roztancovaný svet I", sa konal v Dome kultúry Dúbravka dňa 18. marca 2023. Na predstavení sme videli 13 choreografií,  ktoré pripravili štyria pedagógovia a viac ako 120 žiakov tanečného odboru od najmenších prváčikov až po vysokoškolákov. Na predstavení sme videli aj choreografie školských súborov Minigma, Divertída a Čečinka. Programom sprevádzala žiačka LDO Aneta Pavlove.  Diváci vo vypredanom hľadisku odmenili účinkujúcich tanečníkov búrlivým potleskom. Za nádherné fotky ďakujeme Denise Vargovej.

RS I - bulletin 18.3.odt

Fotky od Denisy Vargovej

Trailer z roztancovaného sveta 1


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava