/ Galérie / Oslavy MDŽ V Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Oslavy MDŽ V Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

V nedeľu 12. marca sa v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici konali oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré organizovala Mestská časť Záhorská Bystrica. V programe účinkovali žiaci tanečného odboru z triedy Dagmar Surovičovej a FS Čečina pod vedením Martina Melníka. Výzdobu sály zabezpečila učiteľka výtvarného odboru pani Branislava Miklánková.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava