/ Galérie / Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

V dňoch 13. - 15. marca 2023 organizovala naša ZUŠ v gescii LDO v Kultúrnom centre Lamač po prvýkrát okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre okres BA IV. (Lamač, Dúbravka, Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica). V rámci I. - III. vekovej kategórie súťažilo 97 recitátorov z 21 škôl (ZŠ, SZŠ, Gymnáziá, ZUŠ).  Ďakujeme za spoluprácu SPŠE Hálova, odbor Multimédií, (Martin Benkovský, Adam Recký, Jakub Švirloch, Samuel Kmeť a Lukas Vyhnalík). www.spsehalova.sk 

Tešíme sa z výsledkov našich žiakov, ktorí budú reprezentovať školu na krajskom kole. 

VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA, Bratislava IV.:

I. kategória poézia

Hugo Podoba - 2. miesto s návrhom na postup, pedagóg: Matej Hlatký 

Ondrej Kralovič - 3. miesto, pripravila Lucia Kralovičová 

Linda Vaydová - 3. miesto , pedagóg: Miriam Kalinková 

I. kategória próza 

Krištof Šurda - 2. miesto , pedagóg: Jana Mikitková

Lenka Vargončíková - 3. miesto, pedagóg: Matej Hlatký 

II. kategória poézia

Jana Blšáková - 1. miesto, pedagóg: Jana Mikitková

Elisa Dana Russo - 2. miesto s návrhom na postup, pedagóg: Zuzana Strnátová

Šarlota Rybanská - 2. miesto, pedagóg: Jana Mikitková 

Nina Jenčová - 3. miesto, pedagóg: Juliana Svitková

II. kategória próza 

Elena Slížiková - 1. miesto, pedagóg: Jana Mikitková 

Romana Eštóková - 2. miesto s návrhom na postup, pedagóg: Jana Mikitková 

Martin Mrázek - 3. miesto, pedagóg: Jana Mikitková 

Matej Marton - 3. miesto, pedagóg: Matej Čertík

III. kategória poézia

Ladislav Šipeky - 1. miesto, pedagóg: Jana Mikitková 

Dorota Šútovcová - 2. miesto, pedagóg: Jana Mikitková 

Kristína Bendzáková - 3.  miesto, pedagóg: Zuzana Strnátová 

III. kategória próza 

Martina Michaela Mojžišová - 1. miesto, pedagóg: Matej Čertík 

Hana Komorníková - 2. miesto, pedagóg: Matej Čertík 

Ema Tribulová - 3. miesto, pedagóg: Miriam Kalinková 

Karolína Martinková - 3. miesto, pedagóg: Zuzana Strnátová

 

Okresné kolo HK pre Bratislavu III.

II. kategória próza 

Matúš Slanina - 3. miesto, pedagóg: Miriam Kalinková

Okresné kolo HK, Senec:

II. kategória próza 

Anna Šimkovičová - 2. miesto, pedagóg: Jana Mikitková 

GRATULUJEME!

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava