/ Galérie / Klavírny maratón v Záhorskej Bystrici

Klavírny maratón v Záhorskej Bystrici

Klavírny maratón žiakov z elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici sa konal dňa 9. februára 2023 o 17.30 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Na koncerte účinkovalo 39 žiakov klavírneho oddelenia.

Foto: Daniel a Simona Novomeská

Viac fotiek nájdete tu
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava