/ Galérie / Cimbalový workshop Zuzany Holíkovej Stračinovej

Cimbalový workshop Zuzany Holíkovej Stračinovej

Dňa 17. marca sa v koncertnej sále školy na Karloveskej ulici konal cimbalový workshop Zuzany Holíkovej Stračinovej na tému Základy v technických zručnostiach a stupniciach v hre na cimbale žiakov ZUŠ. Na workshope sa zúčastnili pedagógovia hry na cimbale z celého Slovenska, niektorí aj so svojimi žiakmi.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava