/ Galérie / 28. Husľová dielňa Žilina

28. Husľová dielňa Žilina

V dňoch 9.-10. februára sa na ZUŠ Ladislava Árvaya konal 28. ročník Husľovej dielne Žilina, ktorú viedol husľový virtuóz Dalibor Kárvay. Na Husľovej dielni sa zúčastnilo 20 mladých huslistov. Dalibor Karvay radil žiakom základných umeleckých škôl z celého Slovenska, ako zlepšiť techniku, ale najmä ich motivoval do ďalšej práce. Tento rok boli okrem titulu laueráta udelené aj ďalšie miesta a náš žiak Lukáš Milko z triedy pani Gabriely Šimurdovej sa umiestnil na treťom mieste. Obom srdečne gratulujeme.

Trailer z Husľovej dielne
 


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava