/ Štúdium / Súbory / Komorný sláčikový orchester Junior

Komorný sláčikový orchester Junior

Prvý koncert môže byť začiatkom úžasnej cesty talentovaných mladých hudobníkov. Na pódiu, či v triede hrajú často každý sám, alebo v sprievode korepetítora, ale krása hudby sa naplno rozoznie najmä, keď sú súčasťou väčšieho hudobného telesa. V spoločnom hraní, pri spoločnej tvorbe, sa na našej škole môžu mladí hudobníci a speváci realizovať vo viacerých hudobných telesách zameraných na rôzne žánre. Sme hrdí na naše výborné zbory, súbory a kapely a v skvelý orchester.

 

KSO začal pracovať od roku 1997 pod umeleckým vedením Jany Spálovej. Repertoár orchestra sa skladá zo skladieb skladateľov rôznych štýlových období a naštudoval orchestrálne party koncertov pre klavír, flautu, husle skladateľov Haydna, Mozarta, Bacha, Vivaldiho, Masseneta až po známe skladby filmovej a populárnej hudby v úpravách pedagógov školy Petra Štrpku a Jána Kružliaka. Od školského roka 2022/23 orchester vedie Vlasta Veľasová.

Orchester s úspechmi koncertoval doma a v zahraničí a jeho výrazným úspechom bol zisk najvyššieho ocenenia 1. ceny „Cum laude“ na 59. ročníku Európskeho hudobného festivalu pre mladých ľudí v belgickom Neerpelte v roku 2011. 

Komorný sláčikový orchester spolu s DSZ Margarétka a KSZ The Melodies pripravil množstvo spoločných projektov ako napr. vianočné koncerty v Dóme sv. Martina, vo Františkánskom kostole, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, z ktorých boli realizované live nahrávky a vydané CD „Pokoj Vám na zemi". 

Pri príležitosti 40. a 45. výročia založenia školy Komorný sláčikový orchester spolu s Detským speváckym zborom Margarétka vystúpil na slávnostnom galakoncerte v Koncertnej sále Slovenskej filharmónie v Redute a v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava.    V rámci Kultúrneho leta 2009 a 2012 s úspechom účinkovali na koncerte na Hlavnom námestí v Bratislave. Obe telesá sa predstavili v spoločnom projekte Hudobný ohňostroj na festivale Pohoda 2013. 

V roku 2015 účinkoval orchester v Sále Bohuslava Martinů na Akadémii múzických umení v Prahe. 

V roku 2016 vystupoval orchester na turné v Miláne v Taliansku. 

V roku 2018 orchester reprezentoval školu a Slovensko na XIII. Európskom festivale mladých hudobníkov Watergate 2018 v Holandskom Sneeku a na festivale v koncertnej sále Mozartea v Salzburgu v Rakúsku. 

V decembri 2019 účinkoval orchester na koncerte "Stretnutie s priateľmi" vo Dvorane VŠMU v Bratislave - orchester Junior a orchester ZUŠ Klapkova Praha. V decembri 2019 sa konal aj Adventný koncert v kostole v Záhorskej Bystrici, spoločne DSZ Margarétkou. Tento program zaznel aj na koncerte v kostole na Dlhých Dieloch v Bratislave.

V roku 2020 orchester účinkoval na spoločnom koncerte s orchestrom ZUŠ Klapkova Praha v Koncertnej sieni Pražského konzervatória.

Spoločný koncert KSO Junior, sláčikového súboru a DSZ Margarétka „Letná hudobná fontána“ v Mozyesovej sieni na Vajanského nábreží v júni 2022 bol vyvrcholením koncertnej sezóny školy. Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava