/ Galérie / Pekné leto

Pekné leto

Prajeme Vám prežiť pekné leto plné oddychu, pohody, krásnych chvíľ a nezabudnuteľných zážitkov.

Kolektív ZUŠ Jozefa Kresánka

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava