/ Elokované pracoviská / EP Kino Lamač

EP Kino Lamač

Vedenie

+421 2 65428948
zus@zuskresanka.sk

Návštevná doba

Pondelok:14:00 - 18:00Utorok:14:00 - 18:00Streda:14:00 - 18:00Štvrtok:14:00 - 18:00Piatok:14:00 - 18:00

Adresa

Malokarpatské námestie 1,
841 03 Bratislava - Lamač

Zoznam zamestnancov na pracovisku

Mgr. art. Juliana Svítková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

svitkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Ingrid Abrahamfyová

Výtvarná tvorba

abrahamfyova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jana Mikitková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO, Vedúca PK, Vedúca EP

mikitkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Lucia Janovová

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

janovova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Paulína Hoššová

Výtvarná tvorba

hossova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Strnátová

učiteľ LDO

strnatova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. et Mgr. Matej Čertík

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

certik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava